واحد: | تعداد بازدید: 1276 | تاریخ ارسال خبر: 1396/5/10

فراخوان جمع آوري خاطرات عموم مردم در ارتباط با رييس جمهور و معلم شهيد، محمدعلي رجايي.

به نام خدا

بنياد فرهنگي شهيد رجايي در راستاي توليد فرآورده هاي فرهنگي و هنري جهت معرفي زواياي مختلف زندگاني شهيد رجايي، آماده ي دريافت خاطرات ارزشمند شما مي باشد.

لذا ياران و همراهان شهيد بزرگوار، محمد علي رجايي، ميتوانند خاطرات ارزشمند خود را براي ما ارسال نموده تا با نام خود شما مورد استفاده قرار گيرد.

بنياد فرهنگي شهيد رجايي

ما را دنبال کنید در