نام:
پیام:

کدامنیتی:
  

روزهاي حضور رئيس در مرکز:

 


 

جهت برقراري تماس تلفني با بنياد فرهنگي شهيد رجايي مي توانيد شماره 02833330085  را شماره گيري نماييد.

همچنين مي توانيد از طريق فرم روبرو به صورت الکترونيکي با اعضاي هيات مديره بنياد در ارتباط باشيد.

ما را دنبال کنید در