■ ولايت فقيه:

 • همه مردم و آنهائي كه در خط امام هستند جزئي ترين حركتشان بايد اسلامي باشد و اين پيام را به نسل‌هاي آينده منتقل كنند.
 • اگر قانون اساسي ما فقط همان يك ماده ولايت فقيه مي‌بود ارزش آن را داشت كه چندين برابر براي آن خون بدهيم لذا ما بايد بيش از آنچه كه براي بوجود آمدن اين قانون اساسي رنج كشيده‌ايم براي حفظ و به اجرا درآمدن آن كوشش كنيم.
 • انقلابي كسي است كه تفكر امام را در همه ابعاد قبول داشته باشد.
 • انقلابي كسي است كه مقلد امام باشد و انقلاب اسلامي ما نيز داراي ويژگي خاصي است كه نه غربي است و نه شرغي بلكه اسلام را بعنوان الگو ميپذيرد و كسانيكه انقلابي هستند تفكر امام را در همه ابعاد قبول دارند.
 • مقلد امام بودن افتخار و زهي سعادت است.
 • رهبري در ايران مسئله مرجعيت است و كلمه ولايت فقيه يعني فقيهي كه ولي امر هم باشد.
 • آيا از امام شاخص بهتري سراغ داريد؟
 • خط امام اسلام است.
 • ما رائي كه گرفته‌ايم در حقيقت رائي بوده که مردم به امام داده‌اند.
 • امام آمد يعني اسلام آمد، يعني آزادي آمد، يعني انسانيت در جامعه مطرح شد، يعني تمام پرده‌هائي كه در مقابل حيثيت انساني انسان آويخته بودند و آن را در پشت آن پرده‌ها محو كرده بودند آن پرده‌ها كنار زده شد.
 •  
 • برادران و خواهران ما هشيار باشيد، تنها كسي مي‌تواند خود را در خط امام معرفي كند كه آرمانهاي امام را در تمام ابعادش قبول داشته باشد. مردم ما به علت اينكه خط امام، خط فطرت آنهاست بزودي با هشياري انقلابي، مدعيان خط امام را كه چه بسا بخدا اعتقاد ندارند و يا امام را بعنوان مرجع تقليد اعتقاد ندارند، رسوا خواهند كرد و اين دور نيست بلكه در آينده‌اي نه چندان دور همه آنهائي كه منافقانه خود را در خط امام معرفي كرده‌اند رسوا خواهند شد.
 • با توجه به رهبري ولايت فقيه است كه شهادت براي ما معني و مفهوم پيدا مي‌كند.
 • ما ولايت فقيه را بعنوان عاليترين دستاوردهاي انقلاب در قانون اساسي خود گنجانده‌ايم.
 • ولايت فقيه جوهره انقلاب اسلامي است.
 • ما رهبرمان را در يك رابطه صددرصد معنوي پذيرفته‌ايم.
 • مردم ما خون خود را به پاي درختي ريختند كه ميوه آن ولايت فقيه است.
 • پذيرفتن امام بعنوان رهبر بايد به صورت رهبري سياسي – مذهبي باشد نه اينكه تنها رهبري سياسي و يا مذهبي، كسي مي‌تواند رهبري امام را قبول داشته باشد كه آرمانهاي امام را در تمام ابعاد قبول داشته باشد و مردم ما بخاطر اينكه خط امام، خط فطري آنهاست منافقاني را كه خود را در خط امام جا زده‌اند رسوا خواهند كرد.
 • ما فدائيان امام و امتيم، قرباني شدن در راه تحقق اسلام و اهداف انقلاب اسلامي آرزوي ماست.

■ استقلال:

 • استقلال كشور را به هيچ چيز معامله نمي‌كنيم.
 • تعاليم اسلام و تجربيات تاريخي به ما نشان داده است كه جز با توكل به الله و تكيه بر مردم پيروزي و غلبه بر مشكلات ميسر نبوده و نخواهد بود.
 • آزادي را بر مبناي آنچه قرآن بما اجازه مي‌دهد، قبول داريم.
 • ما استقلال و انقلاب اسلامي خود را با هيچ چيز عوض نمي كنيم.
 • ما آزادي را در محدوده مكتب قبول داريم.

■ قرآن:

 • در سلولم هر وقت فرصت بود تنها كه بودم تمام ايات قرآن را كه حفظ بودم مي‌خواندم.
 • خداوند چنين اراده كرده است كه اسلام و قرآن را بدست شما بسپارد شما هم همگي پير و جوان بدنبال آن باشيد كه اين وديعه الهي را حفظ كنيد
 • تأكيد مي‌كنم كه حداقل هر روز يك ايه از قرآن كريم را در زمينه‌هاي جهاد، عدل و ساير مسائل اسلامي مطالعه و آن را حفظ كنيد.
 • و ما مي‌توانيم مردم ما خون دادندتا اسلام و قرآن حاكم شود.
 • محور اين انقلاب امام است و دستورالعمل آن قرآن.

■ دفاع مقدس:

 • جنگ بين ايران وعراق، جنگ بر سر عقيده است.
 • جنگ ما با عراق، جنگ اسلام با كفر است و يقيناً اسلام بر كفر پيروز مي شود.
 • حمله صدام، همان خاموش كردن نور خدا با كفر است
 • ما موضع خصمانه بعث عراق را نسبت به خود چيزي جدا از مواضع ابرقدرتها و در رأس آنها آمريكا نسبت به انقلاب اسلامي ندانسته و نمي‌دانيم.
 • ما هدف داريم هدف ما اينست كه براي خدا مي‌جنگيم و براي خدا كشته مي شويم.
 • اين جنگوسيله‌اي براي تكامل ما شده است.
 • تا وقتي تجاوز ادامه دارد، جنگ هم ادامه دارد.
 • ما از پشت اين تريبون به مردم جهان اعلام مي‌كنيم كه تجاوز نظامي عراق را بخشي از توطئه‌هي پياپي استكبار جهاني به سركردگي آمريكا عليه انقلابمان مي‌دانيم.
 • هر كس در هر جا هست بايد بداند ما بخاطر اسلام مي‌جنگيم.
 • شما اي نور چشمان من، اي سربازان اسلام، اي جانبازان راه حسين(ع)، پيوندتان را با خداي خود روز به روز استوارتر كنيد.
 • مردم ما خون دادند تا اسلام و قرآن در جامعه حاكم شود و امام حسين(ع)نيز شهيد شد و علي اكبرش را داد تا اسلام و قرآن حاكم شود و شما هم كه شهيد داديد به خاطر اين بود كه قرآن ملاك و معيار قوانين كشورمان قرار گيرد و حال ما مي‌بينيم كه اصول قانون اساسي ما از اين قرآن سرچشمه گرفته است.
 • ما در حال حاضر مشغول ساختن تاريخ هستيم بچه‌هاي سيزده ساله ما كه براي پيروزي انقلاب جان خود را فدا كردند و جوانان ما وپيران كه هم اكنون در ميدان جنگ با دشمن روبرو هستند همگي تاريخ را مي سازند.
 • براي حفظ آزادي و مكتب خود اگر چه به قيمت خونمان هم كه شده دفاع خواهيم كرد.
 • حيات و زندگي ما چيزي جز جنگ و مبارزه نيست و اين براي ما بصورت يك رسالت تاريخي مطرح مي‌باشد.

■ نيايش:

 • خدايا ما را در وظيفه خطيري كه در اين برهه از زمان بر دوشمان گذاشته‌اي موفق و پيروز بدار.
 • خدايا چه بسا نعمتهايي كه من لايق آن نبودم و آن نعمتها را تو به من عطا فرمودي. خدايا چه بسا ستايشها كه مردم از من كردند و من هرگز درخورد آن ستايشها نبودم و اينك خود را در مقابل لطف و رحمت تو آنچنان ناچيز قرار داده و آنچنان در اختيار قرار مي‌دهم كه مبادا لحظه‌اي مرا بحال خودموابگذاري اي خداي خالق من، مرا درياب و در مقابل لغزشهايي كه در مقابل هر كس كه به قدرت رسيده وجود دارد مرا حفظ كن.
 • خدايا، ما را به اصول انقلاب وفادارتر بفرما.
 • خدايا ما را شايسته اين حكومت اسلامي قرار ده.
 •  اين بندة كوچك خداوند بزرگ با اعتراف به يك دنيا اشتباه، بي‌توجهي به ظرافت مسئوليت از خداوند رحيم، طلب عفو و از همه برادران و خواهران متعهد تقاضاي آمرزش خواهي مي‌كنم.


■ استکبار:

 • مبارزه در راه آزادي سرزمين قدس و مبارزه با صهيونيسم اشغالگر و نژادپرست جز لاينفك سياست خارجي دولت جمهوري اسلامي است.
 • دشمن اصلي ما آمريكاست.
 • آمريكا با تحميل جنگ مي‌خواهد ملت ايران را فلج كند.
 • حمله نظامي صدام به دستور آمريكا آغاز گرديد.
 • من صريحاً مي گويم كه آمريكا دشمن اين انقلاب است و دست از سر ما برنخواهد داشت و اين ما هستيم كه با رهنمودهاي امام و اسلام در مقابل هر گونه توطئه‌اي خواهيم ايستد و ايران را گورستان امپرياليسم خواهيم كرد.
 • تا ما با هم متحد هستيم آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند.
 • ما داريم با آمريكا و مزدور او مي‌جنگيم.
 • اشغال جاسوسخانه به شعار«بعد از شاه نوبت آمريكاست» تحقق عيني بخشيد. براستي تا زمان اشغال جاسوسخانه هنوز نوبت آمريكا فرا نرسيده بود.
 • در حال حاضر آمريكا بعنوان«شيطان بزرگ» بزرگترين دشمن انقلاب اسلاميو مانع اصلي در راه به بار نشستن كامل آنست و پيروزي انقلاب اسلامي در گرو بيرون راندن كامل ابرقدرتها، از جمله آمريكا از تمام كشورهاي اسلامي است.
 • انقلاب ما پايگاههاي نظامي آمريكائي را نابود ساخته است.

 

ما را دنبال کنید در