نام:
نام خانوادگی:
شغل:
شماره تماس:
موضوع اثر:
توضیحات:
فایل اثر:
کدامنیتی:
  

در راستاي جمع آوري آثار مربوط به رييس جمهور مکتبي، شهيد محمد علي رجايي و استفاده از آن در پايگاه اطلاع رساني شهيد رجايي و توليد فراورده هاي فرهنگي و هنري، شما عزيزان مي توانيد آثار در اختياز خود، شامل: فيلم، عکس، مقاله، يادداشت، خاطره، آثار حجمي و ....... را به طريق الکترونيکي ارسال نماييد. ضمنا در صورت بالا بودن حجم آثار مي توانيد نحوه ي ارسال آن را با شماره ........ با ما هماهنگ نماييد.

ما را دنبال کنید در