واحد: | تعداد بازدید: 1208 | تاریخ ارسال خبر: 1396/5/10

بنياد فرهنگي شهيد رجايي با صدور اطلاعيه اي خواستار نظرات و پيشنهادات شما پيرامون چگونگي ترويج سيره شهيد رجايي شد.

يکي از اهداف مهم و کاربردي بنياد فرهنگي شهيد رجايي، ترويج سيره ي شهيد رجايي در سطح عموم، بويژه نسل جوان مي باشد.

لذا مردم فهيم و علاقمند مي توانند پيشنهادات ارزشمند کارشناسي شده و اجرايي خود را به نشاني ما ارسال نماينند.

قابل توجه است که از صاحبان پيشنهادات منتخب مورد تجليل قرار خواهند گرفت.

بنياد فرهنگي شهيد رجايي

ما را دنبال کنید در