واحد: | تعداد بازدید: 1396 | تاریخ ارسال خبر: 1396/5/10

خانه موزه ي تاريخي شهيد رجايي، با مجموعه اي از وسايل زندگي ايشان همه روزه آماده ي بازديد علاقمندان است.

با هدف آشنايي با سيره ي معلم شهيد، محمدعلي رجايي و فضايي که همراه با خانواده سالها در آن زندگي کرده اند، خانه موزه شهيد رجايي آماده بازديد علاقمندان مي باشد.

نشاني خانه موزه شهيد رجايي که همه روزه يه غير از ايام عطيل و در ساعات اداري ميزبان علاقمندان است، به شرح زير مي باشد:

تهران. ميدان شهدا، خيابان مجاهدين اسلام به سمت بهارستان، خيابان شهيد آقاجانلو، کوچه ميرزايي.

بنياد فرهنگي شهيد رجايي

ما را دنبال کنید در